Общи условия за ползване на платформата HANDSHAKE.SPACE

Собственик на платформата „Handshake Space” е фирма „Инфинити Техник ООД

Платформа „Handshake Space” извършва дейност по предоставяне на онлайн среда за изграждане на връзка и комуникация между университети, бизнес и индивидуални потребители (частни лица). Handshake Space е общо пространство за споделяне на идеи, проекти и обсъждане на общи теми, допринасящи за развитието на икономиката и обществото във всички аспекти.

С използването с или без регистрацията на платформата „Handshake Space” – www.handshake.space всеки потребител се задължава да спазва долуизброените правила и условия определени от собственика на „Handshake Space” – „Инфинити Техник ООД”.

HANDSHAKE.SPACE осигурява техническа възможност на потребителите – университети, компании или физически лица относно:

a) Регистриране и поддържане на собствен профил в платформата като едно физическо лице, юридическо лице или университет не може да поддържа повече от един профил

б) Обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил;

в) Публикуване на проекти и възможности за изпълнение по проекти от всеки потребител

г) Оценяване и споделяне проекти, коментари по проекти, публикувани вече в платформата

д) Директна комуникация между потребителите посредством чат-функцията или форума в платформата.

HANDSHAKE.SPACE не е посредник и не участва по никакъв начин в изпълнението на даден проект или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. HANDSHAKE.SPACE не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че някой потребител на платформата било то университет, компания или физическо лице/ индивидуален потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо него. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

Ползването на платформата е безплатно за всички потребители на Handshake.Space. Публикуването на проекти в платформата е платено или безплатно в зависимост от пакета за публикувани проекти, който потребителят е избрал. Повече за платените пакети и възможностите, които предоставят те, може да разберете тук: …… (линк).

Всички качени и публикувани проекти са видими от всички посетители на сайта/ платформата, както и от всички регистрирани потребители.

Само регистрираните потребители имат право да публикуват проекти,  да коментират свои или чужди проекти,  да комуникират с други потребители.

Всички качени и публикувани проекти са притежание на съответния потребител, който ги е създал в платформата.

Всеки потребител (университет, фирма, индивидуален потребител) носи отговорност за действията си при използване на платформата.

Копирането и присвояването на чуждо съдържание, без изричното писмено разрешение на неговия собственик, НЕ е разрешено.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Handshake.space има право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на потребител с профил в платформата, който нарушава която и да е точка от Общите условия за ползване на Handshake.Space.
  2. Handshake.Space не носи отговорност за и има право да премахва публикувани от потребителите неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на handshake.space и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
  3. Handshake.Space не носи отговорност за публикувани от потребителите с профил в платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
  4. Handshake.Space не носи отговорност за верността, точността и актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите.
  5. Handshake.Space не носи отговорност за нарушение на чужди авторски права извършени от потребител с профил в платформата.
  6. Handshake.Space няма задължение да обновява и актуализира данните, публикувани в профилите на потребителите с профил в платформата.
  7. Сигнали, запитвания и оплаквания за нарушаване на настоящите Общи условия за ползване, както и отнасящи се до други въпроси свързани с дейността, ползването и функционирането на платформата могат да бъдат отправяни от потребителите чрез изпращане на имейл на info@handshake.space.
  8. Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители.
  9. Handshake.Space предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Повече за Политиката за защита на данните може да научите тук.

При официално искане от властите на Република България съдържание, свързано със заведено дело и необходимо като доказателство, може да бъде предоставено на правоприлагащите органи.

Подаване на сигнал за нарушение на Общите условия може да бъде подаден на имейл адрес: info@handshake.space