Предприемаческа борса 2019 – 19.11.2019

Предприемаческа борса 2019 – 19.11.2019

Създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора

Публикувайте коментар